Lidmaatschap en kosten

Aanvraag lidmaatschap

Een aanvraag indienen voor lidmaatschap gaat via het aanmeldformulier

Bij aanmelding wordt altijd eenmalig €15,- inschrijfkosten in rekening gebracht, ook als gebruik gemaakt wordt van een actie.

 

Lidmaatschapsvormen en kosten

Binnen onze vereniging bestaan een aantal typen lidmaatschappen met bijbehorende rechten en plichten. Dit zijn de volgende:

Seniorlid A: leden van 25 jaar en ouder, incl. leden die in het verenigingsjaar 25 jaar worden; € 180,- 

Seniorlid B: leden van 18 tot 25 jaar, incl. leden die in het verenigingsjaar 18 jaar worden; € 130,-

Juniorlid: leden van +/- 12 t/m 17 jaar; € 110,-

Alles-in-1-jeugdpakket: tenniskids van 4 t/m +/- 12 jaar die in Rood, Oranje en Groen spelen; €30,- per maand; dit is incl. training. Voor meer info zie het kopje Jeugd Algemeen

Deel-lidmaatschap: leden die aantoonbaar gedurende een groot deel van het betreffende jaar in het buitenland vertoeven c.q. een beperkt aantal maanden in Nederland (Eindhoven) verblijven. Deze leden ontvangen in dat jaar een pasje dat slechts gedurende de betreffende maanden geldig is.

Non-actieflid: leden die op hun eigen verzoek en aantoonbaar om medische of andere zwaarwegende redenen gedurende een bepaalde periode van het jaar niet in staat zijn te tennissen. Na deze periode kunnen deze leden weer een gewoon lidmaatschap aanvragen/verkrijgen; minimaal € 37,50

Vrienden van Prinsejagt: mensen die Prinsejagt een warm hart toedragen en ook wel eens aanwezig willen zijn op ons park (bijv. bij activiteiten). Zij krijgen de beschikking over een toegangspasje, maar kunnen niet tennissen en inloggen in het baanreserveringssysteem. Wel hebben zij als gewone leden stemrecht, ontvangen alle club-informatie, en mogen desgewenst ook deelnemen aan tennislessen; € 37,50

Alle leden worden aangemeld bij de KNLTB, m.u.v. Vrienden van Prinsejagt en leden met een deel-lidmaatschap.

Leden die een geheel jaar "non-actief" zijn, hebben in wezen dezelfde status als een "vriend van Prinsejagt", met dezelfde rechten en mogelijkheden.

Alle lidmaatschappen, m.u.v. het Alles-in-1-jeugdpakket, zijn gelijk aan het verenigingsjaar en lopen van 1 januari t/m 31 december. Het Alles-in-1-jeugdpakket loopt per half jaar, namelijk van 1 januari t/m 30 juni, en van 1 juli t/m 31 december. De reden hiervan is o.a. dat de lessen inclusief zijn in dit pakket en de groepsindeling voor een half jaar aangegeaan wordt met onze tennisschool.

Je kunt gedurende het hele jaar lid worden. Indien er sprake is van tussentijds lid worden, is het contributiebedrag 10% van de jaarcontributie per resterende maand van het kalenderjaar. Dit geldt ook bij heractivering van een non-actief lidmaatschap. Een voorbeeldberekening voor een nieuw lid: een junior wordt per 1 augustus lid. Kosten zijn voor dat jaar 5 maanden maal €11,- plus €15 inschrijfkosten is €70,-. Uiteraard betaal je in totaal nooit meer dan een jaarlidmaatschap plus inschrijfkosten.

 

Betaling 

De contributie wordt geïnd middels een automatische incasso die, m.u.v. het alles-in-1-jeugdpakket, wordt uitgevoerd in de maand januari. Indien incasso niet mogelijk is (bijv. door wijziging of opheffing van rekeningnummer, wijziging van de tenaamstelling, administratieve redenen) zal in februari een tweede incasso worden uitgevoerd. Indien incasso ook dan niet mogelijk is, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Het Alles-in-1-jeugdpakket loopt per half jaar, namelijk van 1 januari t/m 30 juni, en van 1 juli t/m 31 december. De reden hiervan is o.a. dat de lessen inclusief zijn in dit pakket en de groepsindeling voor een half jaar aangegaan wordt met onze tennisschool. We incasseren 2 keer per jaar, in januari en juli, een bedrag van €180,-

Het afgeven van een incasso machtiging bij inschrijving is verplicht. 

 

Wijzigingen:

Aanvragen voor wijziging van soort lidmaatschap geschiedt via e-mail bij de ledenadministratie, [email protected] . In bijzondere situaties kan de ledenadministratie de aanvraag voorleggen aan het bestuur.

Veranderingen van persoonsgegevens (met name adres, e-mail adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer) dienen eveneens via e-mail te worden gemeld bij de ledenadministratie, [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 14694709

Address

Oude Bosschebaan 9D
5624 AA Eindhoven