Bestuur en commissies

Het Bestuur is, daarvoor opgedragen door de Algemene Ledenvergadering (ALV), eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en het functioneren van de vereniging. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Statuten. De uitwerking van de bevoegdheden en verplichtingen in deze zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur

Voorzitter: John van de Made - [email protected] 
Secretaris: Lenneke Hulshoff - [email protected]
Penningmeester: Rob Westerhof - [email protected]

Dit dagelijks bestuur wordt aangevuld met bestuursleden die bepaalde activiteiten binnen de vereniging voor hun rekening nemen te weten:

Bestuurslid Tennis & Padel: Robin Vredenborg en Lotte van Breemen - [email protected]l
Ledenwerving & behoud: Inez Wagemakers - [email protected]

Het bestuur vergadert enkele malen per jaar. Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging, met name inzake het gevoerde beleid en de financiën. Tevens staat het bestuur dan stil bij het te voeren beleid in het toekomstige jaar.

U kunt het gehele bestuur bereiken via [email protected]

Het bestuur wordt o.a. ondersteund door een aantal commissies die het uitvoerende werk op zich nemen m.b.t. hun eigen aandachtsgebied. 

Paviljoencommissie: [email protected]

Ledenadministratie: [email protected] 

Jeugdcommissie: [email protected]

Technische commissie: [email protected] 

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 14694709

Address

Oude Bosschebaan 9D
5624 AA Eindhoven