Skip to content
User Password

TV Prinsejagt

Het Bestuur is, daarvoor opgedragen door de Algemene Ledenvergadering (ALV), eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en het functioneren van de vereniging. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Statuten. De uitwerking van de bevoegdheden en verplichtingen in deze zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met bestuursleden die bepaalde activiteiten binnen de vereniging voor hun rekening nemen, te weten: Vice Voorzitter, Tennis en Facilitair.

Het bestuur vergadert enkele malen per jaar. Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging, met name inzake het gevoerde beleid en de financiën. Tevens staat het bestuur dan stil bij het te voeren beleid in het toekomstige jaar.

Het organogram ziet er als volgt uit:

 

Het bestuur heeft zoals te zien is in het organogram de aandachtsgebieden Sponsorwerving, Communicatie en IT en Ledenwerving.

De eerste drie zijn vooral aan de Voorzitter/Vice-voorzitter gelieerd, terwijl de laatste meer hoort bij het Bestuurslid Tennis omdat hieronder ook de Tennisschool valt die in de werving een grote rol zullen spelen.

Sponsorwerving

De doelen van dit aandachtsgebied zijn voornamelijk gericht op het binnen brengen van sponsorgelden. Hiervoor benaderen zij potentiële sponsors die financiële en/of materiële middelen beschikbaar willen stellen aan onze vereniging. Tevens geven zij invulling aan het onderhouden van goede relaties met de sponsors.

Wij bieden potentiële sponsors een uitgebreid en overzichtelijk aanbod van sponsormogelijkheden aan. Door de centrale ligging van ons paviljoen zijn al onze banen uitstekend zichtbaar voor zowel tennissers als toeschouwers. Wij hebben de mogelijkheid om winddoeken, borden en scoreborden te plaatsen voorzien van reclameboodschappen waarbij optimale zichtbaarheid gewaarborgd wordt. Met name de reclameborden worden zoveel mogelijk geplaatst rondom het centercourt van onze vereniging. Reclame door middel van winddoeken en scoreborden vindt plaats over het volledige sportpark. Wij regelen de gehele aanmaak van de borden, scoreborden en winddoeken. Ook besteden wij maximale aandacht aan het juiste kwaliteitsniveau, kleurencombinaties en duurzaamheid. Dit garandeert een blijvende professionele uitstraling van ons tennispark en geeft ook reclameboodschappen extra glans.

Communicatie

Dit aandachtsgebied is in het leven geroepen om het bestuur o.a. te ondersteunen in de communicatie met de leden. De belangrijkste taak is het verzorgen en versturen van nieuws. De verschillende commissies kunnen belangrijke mededelingen en boodschappen doorsturen aan de communicatie, zodat deze via een mailing aan de leden bekend gemaakt kunnen worden.

Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met de invulling van de website in samenwerking met de IT en het samenstellen en tekstueel controleren van deze website.

IT

IT staat voor Informatie en Techniek en zij houden zich vooral bezig met de opzet van de website, die door een nieuwe techniek voor een verbetering van de communicatie moet zorgen. Ook beheren zij het netwerk in ons paviljoen, dragen zorg voor het sponsorscherm en ondersteunen communicatie met de e-mailing naar de leden. Op de agenda staat ook nog het beter gebruik maken van de “nieuwe” social media…

Evenementen

Naar de evenementen kalender klik

Vr 23 augustus 2019
Clubtoernooi 2019
Za 24 augustus 2019
Clubtoernooi 2019
Zo 25 augustus 2019
Clubtoernooi 2019
Ma 26 augustus 2019
Ma 02 september 2019