Skip to content
User Password

TV Prinsejagt

De Tennisvereniging Prinsejagt (TVP) vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft de TVP deze privacy statement op de website geplaatst.
Omdat u als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereniging toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.
 
Hoe gaat de TVP met persoonsgegevens om?
  • De TVP behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de TVP zich houdt aan de eisen van de AVG.
  • De TVP heeft een AVG-verklaring ingediend bij de Stichting AVG voor Verenigingen.
  • De TVP heeft een verwerkingsregister opgesteld met als uitgangspunt: Vastleggen wat je doet en doen wat je hebt vastgelegd.
  • De TVP verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie ten behoeve van registratie en facturering van de contributie.
  • Omdat de TVP is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt.
  • De TVP verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden. Functionarissen van de TVP voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
  • Periodiek worden de gegevens meegestuurd met diverse vormen van facturatie van de contributie. Daarmee is er inzage van zijn/haar persoonsgegevens.
 

Evenementen

Naar de evenementen kalender klik

Ma 22 juli 2019
Ma 29 juli 2019
Ma 05 augustus 2019
Ma 12 augustus 2019
Ma 19 augustus 2019