Skip to content
User Password

TV Prinsejagt

1958 7 juli Oprichting vereniging, genaamd de Baan
1963 Wijziging naam in TOP (Tennis is Ons Plezier)
         Eerste huishoudelijk reglement
         Wijziging naam in TV Prinsejagt
         Aansluiting bij de KNLTB
1973 Mix jeugdteam t/m 14 jaar landskampioen
1975 Eerste maal Open Toernooi TV Prinsejagt
1980 Paviljoenexploitatie in eigen handen (tijdens tennisseizoen)
1983 Nieuwe statuten officieel ingegaan
1986 Realisatie van een eigen paviljoen
         Realisatie verlichting centercourt (baan 1)
1989 Realisatie drie nieuwe banen en kleedaccommodatie
1991 Realisatie twee nieuwe banen
         Realisatie verlichting baan 4, 5 en 6
1995 Samen met gemeente Eindhoven realisatie Tennishal Noord
1997 Eerste maal Ivo Verharen Jeugdtoernooi (K5 Open Jeugdtoernooi)
1998 7 juli 40 Jarig bestaan TV Prinsejagt
1998 Uitreiking vrijwilligerspenning aan Sjef van Dorst
2000 25e Open Toernooi TV Prinsejagt
2001 Realisatie website www.prinsejagt.nl
2003 Realisatie zes French Court banen (banen 1 t/m 6)
         Realisatie van verlichting op banen 2 en 3
2004 Jaarvereniging geworden
         Jongensteam t/m 17 jaar landskampioen
2005 Tegenbosch komt naar ons park
         Realisatie kunstgrasbanen
2006 Oprichting TOP (Tennisopleiding Prinsejagt)
2008 50 Jarig bestaan TV Prinsejagt
         Realisatie uit- en verbouw van het paviljoen
2011  3 tennis banen afgestoten (7,8 en 9)  
2012  Tennis opleiding verzorgd door Marell Sports
2013 55 Jarig bestaan TV Prinsejagt
2018 60 jarig bestaan TV Prinsejagt
2018 besluit tot aanleg 2 padelbanen
2019 realisatie padelbanen

Oprichters:
mevrouw Flesch  
mevrouw A. Leurs  
de heer Hagendoorn 
de heer A. Kok
de heer M. Moers
de heer F. Stroeken

Voorzitters:
de heer Mart Moers                  van 1958 tot 1963
de heer Frits Stroeken              van 1963 tot 1966
de heer Nico van Ewijk             van 1966 tot 1971
de heer Leo van Gestel             van 1971 tot 1976
de heer Hugo Jansen                van 1976 tot 1980
de heer Paul Cliteur                  van 1980 tot 1986
de heer Hans Franssen             van 1986 tot 1992
de heer Paul Cliteur                  van 1992 tot 1996
de heer Peter de Groot             van 1996 tot 2002
de heer Pierre van der Hijden    van 2002 tot 2006
de heer Bert Strauss                 van 2006 tot 2008
de heer Bert Wolfs                    van 2008 tot 2012
de heer Michiel Peters               van 2012 tot 2016
de heer Rob Westerhof             van 2016 tot 2017
de heer Joep Christophe           van 2017 tot 2019
de heer John van der Made       van 2019 - 

 

 

Opgericht op 7 juli 1958 zijn we begonnen als een recreatieve vereniging waar gezelligheid voorop stond. De 30 leden speelde alleen maar onderlinge partijtjes. Eerst voerden ze de naam de Baan (genoemd naar de locatie Oude Bossche Baan), die later veranderd werd in TOP (Tennis is Ons Plezier) en weer later, in 1963 toen ze lid wilden worden van de KNLTB, werd gekozen voor TV Prinsejagt.
Aan het lid worden van de KNLTB ging een bestuurscrisis vooraf. De meerderheid van de toenmalige leden wilde competitie gaan spelen, maar de voorzitter en zijn kleine aanhang wilde het recreatieve element handhaven. De laatst genoemden trokken aan het kortste eind met als gevolg dat de voorzitter vertrok.

Het eerste jaar na de competitiestart promoveerde het eerste team al direct.
Het ledenaantal van Prinsejagt – in het spraakgebruik wordt ‘TV’ meestal weggelaten – groeit en met die groei de tennissuccessen. Omdat het maximale ledenaantal voornamelijk wordt bepaald door de beschikbare baancapaciteit (in ’65 beschikten we over zes banen) moest de limiet voor wat betreft die hoeveelheid leden worden vastgesteld op 300. In 1971 kregen we er twee banen bij, hetgeen weer een groei van leden toestond. Vanaf 1971 deed Prinsejagt steeds meer van zich spreken; in dat jaar met zes kampi¬oenen van de elf teams en in 1975 het begin van het ‘Open Prinsejagt Toernooi’, dat inmiddels tot een van de grootste van Eindhoven en omgeving is uitgegroeid.
In die periode begon ook de jeugd op de voorgrond te treden en dat kreeg een hoogtepunt toen het gemengde jeugdteam t/m 14 jaar in 1973 Nederlands kampioen werd. In de jaren daarop werden met de regelmaat van de klok teams kampioen of degradeerden ze. Vermeldenswaard is dat Prinsejagt in 1976 over meer banen kon beschikken dus een verdere groei van het ledenaantal, en dat trainer Leon Gordijn in 1977 de interne competitie in het leven riep. De jaren ’82 en ‘83 waren succesvol voor Prinsejagt, o.a. de promotie naar en handhaving in de overgangsklasse van het eerste team.

Hoewel de leden van Prinsejagt zeer actief bleven in de tenniswereld, bleven de verdere clubsuccessen nog enkele jaren wat minder. Dit tot rond 1978 toen het eerste team kampioen werd en in de volgende jaren promoveerde. In 1982 wisten zij zelfs de overgangsklasse te bereiken. Dat was de stand van zaken in het jubileumjaar 1983 wat op grootse wijze is gevierd met  - naast tennissen - vele activiteiten.
Wat beslist niet onvermeld mag blijven is het behalen van het landskampioenschap in 2004 van het jongensteam t/m 17 jaar en de opening op 1 april 2006 van Prinsejagt’s eigen tennis opleiding TOP.

Tijdens de viering van dit jubileum werd eens te meer de behoefte gevoeld aan een eigen verenigings-ruimte. Vóór 1986 deelden wij namelijk het clubonderkomen met hockeyvereniging Racing, hetgeen nogal eens leidde tot irritatie over en weer. In ’85 kwam het bestuur met het voorstel – met gebruikmaking van een grote mate van zelfwerkzaamheid van de leden – een eigen paviljoen te bouwen. Tijdens een extra ALV werd dit voorstel met grote meerderheid aangenomen. Op 31 mei 1986 kon ons eigen home feestelijk worden geopend. En in 1989 werd het paviljoen gecompleteerd met de realisatie van de was- en kleedruimte.
Voorafgaand aan de bouw van een eigen clubhuis ging een andere wens van de Prinsejagters in vervulling: baanverlichting. In mei ’84 werden op de toenmalige banen 3, 4 en 5 de lichten ontstoken, in 1986 gevolgd door verlichting op het centercourt.

’s Winters tennissen. Daarvoor moesten we uitwijken naar banen in gymzaaltjes en tennishallen in de streek rond Eindhoven. Na overleg met ’t Bokt, PSV-Tegenbosch en de gemeente wordt besloten een tennishal te bouwen, onder voorwaarde dat de drie tennisverenigingen de eerste vijf jaar garant staan voor de exploitatie. Zij gaan daarmee akkoord en op 8 oktober 1995 wordt de Tennishal Eindhoven Noord officieel in gebruik genomen.

Bardienst! Vanaf aanvang tachtiger jaren zijn we al bezig een bevredigende regeling in het leven te roepen voor de bardienst. Er is van alles geprobeerd: vrijwillig bardienst draaien onder het motto voor iedereen, door iedereen, enquêtes, oproepen, toepassing verschillende systemen, zelfs een ‘boete’ van ƒ 25,- voor hen die geen bardienst willen draaien. De bezetting van de bar is tot aan de dag van vandaag nog steeds een grote zorg voor de mensen die het moeten organiseren.

Er werd hiervoor al een en ander geschreven over uitbreiding van de Prinsejagt-accommodatie. In de 21e eeuw krijgt die een vervolg o.a. in de vorm van uitbreiding van de verlichting en van de aanleg van de zgn. all weather French Court banen (2004), waardoor we een jaarvereniging worden. Maar voordat de uitbreiding de huidige staat had bereikt, zou er nog heel wat gebeuren. Reeds in 2003 is er sprake van de komst van TV Tegenbosch naar het Sportcomplex Eindhoven-Noord (SEN), waardoor de inde¬ling van het park ingrijpend zou moeten worden veranderd.
En inderdaad, Tegenbosch kwam naar SEN (2005), en inderdaad, het hele park onderging een complete metamorfose. En wij krégen kunstgras. Maar dat laatste ging niet van een leien dakje. Na de eerste aanleg bleek de waterdoorlaatbaarheid van de French Court banen slecht, waarop de leverancier feitelijk nieuwe banen moest aanleggen. Maar ook deze banen bleken niet te voldoen. Geen vertrouwen meer hebbend in French Court, kiezen de leden tijdens de ALV in 2004 in overgrote meerderheid voor zand gestrooid kunstgras.
Verdere ‘uitbreidingen’: in 2005 wordt het elektronisch afhangen geïntroduceerd middels de zgn. tenniszuil en vervolmaakt in 2006. Nadat in 2006 de uitbreiding van het terras is gerealiseerd werd begonnen met de uitbouw en verbouw van het op dat moment 20 jaar oude paviljoen. Met behulp van eigen leden en deels inhuur van externen is deze klus in 2008 voltooid. De vereniging beschikt zodoende thans over een adequaat paviljoen.

Evenementen

Naar de evenementen kalender klik

Za 21 september 2019
najaarscompetitie 6 tennisbanen 13-18 uur + 2 padelbanen van 12-17 uur
Zo 22 september 2019
najaarscompetitie 2 padelbanen 10-13 uur
Zo 22 september 2019
team oranje en groen thuis
Ma 23 september 2019
Vr 27 september 2019
najaarscompetitie middag 2 banen en avond 6 tennis- en 2 padelbanen