Skip to content
User Password

TV Prinsejagt

Prinsejagt bestaat buiten het bestuur uit diverse commissies en een ledenadministratie.


Ledenadministratie

De ledenadministratie is vaak het eerste aanspreekpunt bij de vereniging.

Daar kunnen nieuwe leden zich aanmelden en worden gegevens zoals aanmeldingsdatum, naam, geboortedatum, adresgegevens, (mobiele)telefoon, pasfoto, speelsterkte, betalingswijze en pasfoto opgeslagen. Van de leden wordt gevraagd veranderingen in deze gegevens te melden zodat de ledenadministratie ze up-to-date kan houden.

De ledenadministratie heeft contact met de KNLTB zodat in beide systemen dezelfde gegevens voorkomen.

De ledenadministratie draagt zorg voor de uitreiking van de KNLTB-pas. Zo’n pas is geldig voor het lopende jaar en wordt dus elk jaar vernieuwd. Het is gebruikelijk dat deze KNLTB-pas in maart van het lopende jaar uitgereikt wordt.

Het wordt op prijs gesteld dat de daarop weergegeven foto een behoorlijke gelijkenis heeft. Gebruikelijk is dat eens in de 10-jaar de foto vervangen wordt. Wanneer u een nieuwe foto stuurt naar de ledenadministratie zal deze zorgen dat hij op de nieuwe KNLTB-pas komt.

Ook verstrekt de ledenadministratie incidenteel passen. Zo gebeurt dit bij deel-lidmaatschapsleden en voor Vrienden van Prinsejagt.

Ook voor het op non-actief gaan is de ledenadministratie de aangewezen instantie om een en ander te regelen. Dat zelfde geldt dan ook weer als de op non-actief gestelde weer wil gaan tennissen.


Paviljoencommissie

De paviljoencommissie zorgt voor de exploitatie van het paviljoen van de vereniging. Bijvoorbeeld de barbezetting, inkoop, aankleding en onderhoud van het paviljoen en het terras. We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat het beheer van het paviljoen volledig wordt gedaan door vrijwilligers van onze vereniging.

De barbezetting

Een goede barbezetting is essentieel voor het runnen van het paviljoen, waarvoor een beroep wordt gedaan op onze seniorleden. Uiteraard krijgen onze leden hiervoor een uitvoerige barinstructie waarbij ze vertrouwd worden gemaakt met de werkzaamheden achter de bar en daarnaast ook training krijgen over hygiëne en alcoholgebruik. De barbezetting wordt voor het grootste gedeelte door de leden zelf gedaan. Via “Jiba” kan men zelf uitkiezen welke dienst hem/haar het beste uitkomt. Om de leden ertoe te zetten zich meteen in te schrijven en de moeite van het handmatig in moeten plannen van leden door de Paviljoencommissie te beperken, zijn er 2 maanden waarin men zich kan inschrijven. Als men zich niet inschrijft, kan men als men “dienstplichtig” is, worden ingedeeld op de dagen waar nog geen bardienst is volgepland. Daarnaast beschikt de paviljoencommissie over weekcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de follow-up naar de leden die ingepland staan. Door middel van e-mail en/of telefoon worden de bardienstmedewerkers geattendeerd op hun bardienst.

Inkoop

Het inkopen van producten geschiedt bij vooraf afgestemde leveranciers. Bij de inkoop wordt met name gelet op prijs-kwaliteitverhouding. Dit om te bewerkstelligen dat we lage verkoopprijzen voor onze leden kunnen en blijven hanteren.  Uiteraard waarborgt de paviljoencommissie de voorraad, en mede zo belangrijk, de kwaliteit van de in het paviljoen verkrijgbare hapjes en drankjes. 

Onderhoud paviljoen, bar, keuken en terras

De schoonmaak van het paviljoen (en de kleedruimten) is uitbesteed aan een extern bedrijf. Op aangeven van de paviljoencommissie wordt (afhankelijk van activiteiten die plaatsvinden) door dit bedrijf de schoonmaak verzorgd. Het gaat hierbij met name om het vegen en dweilen van de vloeren en het schoonhouden van de toiletten. Op de properheid van het terras, bar en de keuken wordt veelal door leden van de paviljoencommissie toegezien. De tapinstallatie wordt door een gecertificeerde instantie onderhouden en gecontroleerd.

Ook wordt regelmatig contact onderhouden met leveranciers voor het onderhoud van apparatuur (koffiezetapparaat, keukenapparatuur etc.), brandblussers en het alarm.

Zonodig wordt ook (met hulp van klussers) klein onderhoud verricht rondom het paviljoen.

Niet alleen onderhoud is een aandachtspunt voor de commissie maar zeer zeker ook de aankleding van zowel het paviljoen als het terras. Zij zullen dan ook de uitstraling continueren en verder promoten. Een goede uitstraling nodigt tenslotte uit om even te blijven zitten en een consumptie te nuttigen.

Coördinatie activiteiten

Natuurlijk werkt de paviljoencommissie nauw samen met de andere commissies binnen de vereniging. In goed overleg wordt voor activiteiten die andere commissies organiseren bezien of er bijzondere zaken zijn die bij de inkoop en verkoop van belang zijn. Ook kan hieruit voortkomen dat het paviljoen extra aangekleed zou moeten worden en intensievere schoonmaak noodzakelijk is. De paviljoencommissie is altijd bereid hieraan me te werken.

Mosseltoernooi

Sinds 2010 wordt er er voor de seniorleden van van TV Prinsejagt, TV Bokt en TV Tegenbosch een ééndaags toernooi georganiseerd, waarbij de gezelligheid voorop staat. Op dit toernooi kun je naast enkele tenniswedstrijden genieten van een heerlijke mossel- of satéschotel. In de korte tijd dat dit toernooi bestaat, is het gezien het aantal deelnemers een groot succes gebleken.


Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het organiseren, stimuleren en coördineren van competitieve tennisactiviteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de uiteenlopende kwaliteiten en interesses van de leden. De activiteiten vinden plaats binnen de eigen vereniging, maar veelal ook met verenigingen uit de regio in de vorm van externe competities of toernooien. Voor een aantal activiteiten is een extra bijdrage vereist, de eventuele bijdrage wordt per activiteit bekend gemaakt.

Hierna worden de verschillende activiteiten van de TC en een aantal algemene tenniszaken kort besproken. 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de TC via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Schrijf in voor één of meer van de onderstaande activiteiten en beleef zo nog meer plezier aan het tennissen en aan het lidmaatschap van TV Prinsejagt. U kunt de actuele data van de activiteiten vinden in de  activiteitenkalender op onze website www.prinsejagt.nl.

Interne competitie

(apr. t/m sept) en (okt t/m maart)

Dit is een competitie binnen TV Prinsejagt die verdeeld is over twee perioden; de lente/zomer. Er kan worden deelgenomen in de categorieën DD/HD/GD. Indeling geschiedt op basis van officiële speelsterkte en er wordt rekening gehouden met de resultaten behaald in de voorgaande periode. De hoogst geëindigde in een poule promoveren en de laagst geëindigde degraderen.

Open Voorjaars- en Prinsejagt Open Toernooi

(week 10 en week 25)

Het Open Voorjaarstoernooi vindt plaats in week 10 en het Prinsejagt Open Toernooi in week 25. Beiden maken deel uit van de KNLTB toernooikalender en zijn zgn. ‘open’ toernooien, wat betekent dat ook KNLTB-leden van andere verenigingen hieraan deel kunnen nemen. Er wordt gespeeld in de open categorieën 3 t/m 9 en daarnaast is er voor de categorie 5 t/m 8 een aparte 35+ categorie. Inschrijven kan voor enkel, dubbel en/of gemengd dubbel en voor maximaal twee onderdelen per persoon. 

KNLTB-najaars en voorjaars competitie

(aug.t/m okt.) en (apr.t/m juni)

Van eind augustus tot half oktober vindt de KNLTB najaars competitie plaats; de KNLTB voorjaars competitie van april tot begin juni. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de competitie voor junioren en senioren. In elke periode zijn er 7 speeldagen waarbij de dag waarop u speelt afhankelijk is van de competitiesoort die u kiest. Elk jaar worden er verschillende competitiesoorten door de TC aangeboden en nemen er bijvoorbeeld in de voorjaarscompetitie alleen al zo’n 55 seniorenteams en 25 juniorenteams elk bestaande uit 4 tot 6 personen deel. U kunt zich hiervoor per team (bestaande uit 4-6 personen) of individueel aanmelden, waarbij de TC verantwoordelijk is voor de uiteindelijke teamindeling. Vanwege de grote belangstelling voor deze competitie wordt gebruik gemaakt van de volgende toewijzingsmethode.

Volgorde van toewijzing competitie teams:

1.Bestaande (voltallige) teams

2.Individuele inschrijvingen

3.Nieuwe teams die instromen in hogere al verworven klassen.

4.Nieuwe teams

Clubkampioenschappen senioren

(week 36 en 37)

Aan het einde van de zomer wordt er gestreden om de titel “Clubkampioen van Prinsejagt”.

Samenwerking met andere verenigingen

De onderstaande evenementen zijn voortgekomen uit een nauwe samenwerking van TV Prinsejagt met TV Tegenbosch en TV Bokt waaraan alleen seniorenleden van die verenigingen mogen deelnemen.

Dubbelkampioenschappen Eindhoven Noord

(week 41)

Een week lang wordt elke dag op een ander park gespeeld in de categorieën 5 t/m 8 categorie. Inschrijven kan voor HD/ DD/ GD 18+ of 35+. De winnaars mogen zich een jaar lang dubbelkampioen van Eindhoven Noord noemen. 

Woenselse Dubbel Winter Competitie

(okt t/m maart)

Dit is een zaterdagmiddagcompetitie met 10 wedstrijden van 1 uur in de herfst/winterperiode van okt t/m maart in HD, DD en Mix. Indeling geschiedt op basis van officieel speelsterkte en daarnaast wordt rekening gehouden met de resultaten behaald uit de voorgaande periode. Het hoogst geëindigde koppel in een poule promoveert en het laagst geëindigde degradeert.

Dames Dubbel Dinsdag Competitie

(week 1 t/m 13 en 41 t/m 52)

Alle wedstrijden worden op de dinsdagmiddag op de banen van Tegenbosch en Prinsejagt gespeeld van 13.30 tot 14.30 uur, waarna er gezamenlijk nog iets gedronken wordt in een  van de paviljoens.

Wij spelen in 3 poules van ieder 10 koppels, op het eind van een periode promoveren de 2 hoogst geeindigde koppels in een poule en degraderen de 2 laagst geeindigde.

Speelsterkte

Door de KNLTB is voor de bepaling van de speelsterkte het zogenaamde Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) geïntroduceerd. De speelsterkte wordt over het algemeen bepaald door het behalen van punten in Open Toernooien en in Bonds- en Districtscompetities. Een speler is zelf verantwoordelijk voor zijn speelsterkte. Wel kan hij of zij via de TC een verzoek aan de KNLTB doen voor aanpassing. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij naar de internetsite van de KNLTB. (www.knltb.nl).

De TC is in haar coördinerende rol verantwoordelijk voor het toewijzen van banen aan verschillende activiteiten. De TC ziet er bij het verdelen van banen op toe dat er voor iedereen voldoende mogelijkheid is om te tennissen en dat de 

Cursussen en Thema-avonden KNLTB

Gedurende het jaar worden er verschillende cursussen en thema-avonden door de KNLTB georganiseerd. Er zijn onder andere cursussen voor Verenigings Competitie Leider (VCL), Verenigings Toernooi Leider (VTL) en er is een Verenigings scheidsrechtersopleiding. Mocht u interesse hebben in het bijwonen van een cursus of een thema-avond kunt u contact opnemen met de TC via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het actuele aanbod is te vinden op de website van de KNLTB (www.knltb.nl onder district Eindhoven)

Ballen

Tijdens de activiteiten van de TC wordt gespeeld met KNLTB-goedgekeurde ballen. De keuze van de ballen is afhankelijk van sponsorovereenkomsten van de vereniging. De TC coördineert de ballenuitgifte voor de verschillende activiteiten.


Jeugdcommissie

Het doel van de jeugdcommissie is het binden van de jeugd aan TV Prinsejagt. Dit doet de jeugdcommissie door het organiseren van verschillende soorten tennisactiviteiten, waarbij het niet alleen draait om prestatie maar ook om gezelligheid. De commissie heeft haar inbreng bij toernooien, zoals het Ivo Verharen K4 Jeugd Ranglijsttoernooi en organiseert mede de clubkampioenschappen voor junioren. Daarnaast organiseert de jeugdcommissie ook diverse nevenactiviteiten. Waar mogelijk wordt dit gedaan samen met andere tennisverenigingen in Eindhoven Noord.  De Jeugdcommissie heeft een eigen HYVES-pagina: www.jeugdprinsejagt.hyves.nl. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd iemand van de Jeugdcommissie aanspreken. 

Jeugd Open Prinsejagt (JOP)

(week 12)

Voor het eerst plaatsgevonden in 2008 wordt het Jeugd Open Prinsejagt nu elk jaar gehouden en wel in week 12. Het toernooi maakt deel uit van de KNLTB toernooikalender en is ook open gesteld voor KNLTB-leden van andere verenigingen. Er wordt gespeeld in leeftijdscategorieën t/m 8, 12, 14 en 16 jaar. De deelnemende jongens en meisjes kunnen inschrijven voor zowel enkel als dubbel.

KNLTB-najaars en voorjaars competitie

(aug.t/m okt.) en (apr.t/m juni)

Van eind augustus tot half oktober vindt de KNLTB najaars competitie plaats; de KNLTB voorjaars competitie van april tot begin juni. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de competitie voor junioren en senioren. In elke periode zijn er 7 speeldagen waarbij de dag waarop u speelt afhankelijk is van de competitiesoort die u kiest. Elk jaar worden er verschillende competitiesoorten door de TC aangeboden en nemen er bijvoorbeeld in de voorjaarscompetitie alleen al zo’n 55 seniorenteams en 25 juniorenteams elk bestaande uit 4 tot 6 personen deel. U kunt zich hiervoor per team (bestaande uit 4-6 personen) of individueel aanmelden, waarbij de TC  verantwoordelijk is voor de uiteindelijke teamindeling. Vanwege de grote belangstelling voor deze competitie wordt gebruik gemaakt van de volgende toewijzingsmethode.

Volgorde van toewijzing competitie teams:

1.Bestaande (voltallige) teams

2.Individuele inschrijvingen

3.Nieuwe teams die instromen in hogere al verworven klassen.

4.Nieuwe teams

Ivo Verharen K4 Jeugd Ranglijsttoernooi

 (week 27)

Prinsejagt is in 1997 gestart met een jeugdtoernooi, genaamd “Ivo Verharen Jeugd Ranglijsttoernooi”, dat onderdeel uitmaakt van de zomer toernooikalender van de KNLTB. Dit toernooi is vernoemd naar Ivo Verharen die in december 1995 door een ongeval om het leven is gekomen. Hij was 20 jaar lid van onze vereniging en heeft jaren in het hoogste team gespeeld. De laatste jaren was hij ook als trainer aan Prinsejagt verbonden. Ter herinnering aan hem is in 1997 dit toernooi voor de eerste keer georganiseerd. Inmiddels is het toernooi uitgegroeid tot een K4-status. Tijdens dit jeugdtoernooi kunnen jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën t/m 8, 10, 12, 14 en 16 jaar enkels, dubbels en gemengd dubbels spelen.

Clubkampioenschappen junioren

Aan het einde van de zomer wordt er gestreden om de titel “Clubkampioen van Prinsejagt”.

 

Evenementen

Naar de evenementen kalender klik

Za 21 september 2019
najaarscompetitie 6 tennisbanen 13-18 uur + 2 padelbanen van 12-17 uur
Zo 22 september 2019
najaarscompetitie 2 padelbanen 10-13 uur
Zo 22 september 2019
team oranje en groen thuis
Ma 23 september 2019
Vr 27 september 2019
najaarscompetitie middag 2 banen en avond 6 tennis- en 2 padelbanen