Skip to content
User Password

TV Prinsejagt

Het tennispark van onze vereniging is gelegen te midden van sportcomplex Eindhoven-Noord. De ingang van ons park ligt aan de Oude Bosschebaan en is lopend of met de fiets direct te bereiken. Voor wie met de auto komt is er een ruime parkeerplaats, gelegen in het verlengde van de Atletieklaan en vanaf daar is het nog 50 meter lopen naar de ingang.

Eenmaal binnen vind u rechts van het middenpad alles van onze vereniging met als eerste het paviljoen. Ons fraai en in 2008 gerenoveerd paviljoen beschikt over alle moderne facilitaire voorzieningen, zoals een vernieuwde bar, modern meubilair, een leestafel en een groot videoscherm. Alom een warme uitstraling waar na afloop van het tennissen gezellig nog wat gedronken kan worden. Ook biedt ons ruime terras uitzicht over alle banen. Een terras waar het op zonnige dagen aangenaam vertoeven is. 

Op ons park hebben we de beschikking over 8 perfect verlichte kunstgrasbanen en vanaf half april 2 padelbanen, zodat we het hele jaar door en onder de meeste weersomstandigheden kunnen tennissen en padellen. Daarvan wordt door onze leden dan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Normaal kan er van 7.00 tot 23.00 uur op de banen gespeeld worden. 

Naast de 8 banen hebben we ook nog de beschikking over een oefenmuur die aan twee kanten gebruikt kan worden. Deze oefenmuur ligt links-achter op ons park.

Natuurlijk zijn we allemaal trots op ons mooie park en gaan we er zorgvuldig mee om. Mocht u een storing of defect ontdekken, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de bardienst of het parkbeheer. De bardienst kan er dan een notitie van maken en in de kassa deponeren zodat deze bij de juiste persoon terecht komt. Of stuur een e-mail naar de parkbeheerder, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierheen kun u ook u suggesties en vragen sturen.

Tot slot nog wat praktische tips: 

Komt u op de fiets, zet deze dan goed op slot en indien mogelijk vast met een extra slot aan het fietsenrek. Helaas zijn in het verleden nogal wat fietsen gestolen.

Laat ook geen tennistassen of andere zaken onbeheerd achter bij de baan of op het terras.

Laat de banen en het terras netjes achter, gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.

Zorg ervoor dat, als u weggaat, de deuren en het hek goed zijn afgesloten, zodat er geen onbevoegde personen gemakkelijk toegang hebben tot ons paviljoen of het park. 

Maar vooral.... geniet van het tennissen op ons park


Toegangssysteem

Het tennispark is (samen met Tegenbosch) geheel omringd door een hekwerk.
Om oneigenlijk gebruik van de tennisbanen en vandalisme te voorkomen is het slechts mogelijk om het park te betreden via een toegangspoort, die alleen met een geldig lidmaatschapspasje geopend kan worden. Tijdens toernooien en competities wordt de toegangspoort naar ons terrein wel ontgrendeld. Dit om bezoekers ook de mogelijkheid te bieden om zonder pasje naar de wedstrijden te kunnen. Daarbuiten moet men via het doorhalen van een geldig lidmaatschapspasje bij de kaartlezer de poort ontgrendelen. 
 
Het paviljoen is tijdens activiteiten en op vele andere tijden geopend. Als dit niet het geval is kunt u met uw lidmaatschapspasje de deur van de hal openen. Van hieruit kunt u in de kleedkamers komen. Verder vindt u daar ons elektronisch afhangsysteem waarmee u een baan kunt reserveren en u kunt er de verlichting van de banen inschakelen. 
Wanneer u het park weer wilt verlaten drukt u op de rode knop op de hoek van de grijze muur bij de fietsenstalling. Hierdoor zal het poortje automatisch open gaan en kunt u het park verlaten.

Baanonderhoud

Als huurder van de banen bij de gemeente Eindhoven hebben wij ook de verplichting om deze banen correct te gebruiken. Voor deze zand-ingestrooide kunstgrasbanen geldt een aantal gebruiksregels om de kwaliteit van deze banen gedurende langere tijd te garanderen.
 
Op kunstgras kan nagenoeg het gehele jaar door gespeeld worden. Bij vorst kan er gewoon getennist worden. Maar er zijn soms omstandigheden welke dit verhinderen. Indien er bijvoorbeeld sneeuw is gevallen kan er om speeltechnische redenen niet gespeeld worden: de lijnen zijn dan niet zichtbaar.
Opdooi vormt het grootste probleem voor de bespeelbaarheid van onze banen. Opdooi is te herkennen aan plassen water die op het kunstgras staan bij dooi-inval na een vorstperiode. Door de bevroren ondergrond kan neerslag niet afgevoerd worden totdat de vorst uit de grond is. De banen dienen dan gesloten te blijven tot de plassen water verdwenen zijn. Mogelijk zijn de banen daarna enigszins zacht, maar deze stabiliseren zich weer nadat er enige tijd op gespeeld is. Sneeuwruimen mag absoluut NIET gedaan worden!
 
Binnen onze vereniging is het vrijgeven van de banen geregeld in de Technische Commissie, die dit alles in goede banen leidt. Indien de banen door weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn zal dit besluit vrijwel direct op de website worden vermeld. Daarnaast zal de baanverlichting op nul worden gezet waardoor de verlichting niet meer in te schakelen is. De paviljoencommissie en de tennisleraren worden van dit besluit op de hoogte gebracht en kunnen daarna ieder hun eigen acties ondernemen.
 
Bij het toegangshek zal duidelijk aangegeven worden of de banen wel of niet toegankelijk zijn. IEDEREEN heeft zich te houden aan dit besluit. 
U kunt ervan op aan dat banen zo snel mogelijk vrijgegeven worden als dat technisch verantwoord is. Zo voorkomen we extra slijtage en dus kosten voor de vereniging, minder sportblessures en een betere kwaliteit van onze tennisbanen in het sportseizoen.
 
We moeten voorkomen dat het kunstgras vervuilt. Voordat de banen betreden worden moeten de spelers ervoor zorgen dat hun schoenen schoon zijn. Ook kauwgom en glas op de banen moeten voorkomen worden. Kauwgom komt gemakkelijk tussen de polen te zitten en is moeilijk te verwijderen, terwijl glas door de scherpe kantjes het kunstgras kan beschadigen en bovendien een verhoogde kans geeft op blessures.
Er mag niet gerookt worden op de banen. Als er een smeulende peuk op het kunstgras valt zal er een smeltplek ontstaan. Deze vlekken zijn onherstelbaar.

Baanverlichting

Als vereniging hebben we de beschikking over 12 tot 15 perfect verlichte banen. Hierdoor kunnen onze leden ook in de avonduren tot 23.00 uur tennissen. 
In de hal van ons paviljoen is tegenover de dameskleedkamer een schakelpaneel geplaatst  met daarop de diverse baannummers corresponderend met het baanoverzicht hiernaast. Indien u de verlichting aan wilt zetten dient u op de groene knop te drukken van de betreffende baan waarna de verlichting op de bewuste banen aan zal gaan. Om energiekosten te besparen hebben wij als vereniging ervoor gekozen om op de banen zelf om de 30 minuten een piepsignaal te laten horen. Deze zgn. signaalkastjes zijn in het midden geplaatst van de diverse banen. Indien dit signaal klinkt heeft u twee minuten de tijd de groene knop in te drukken waardoor de verlichting wederom 30 minuten actief zal blijven. Als u na het verlaten van de baan ziet dat er NIET meer getennist wordt zou het zeer wenselijk zijn om de baanverlichting van de bewuste baan in de hal van het paviljoen uit te schakelen d.m.v het indrukken van de rode knop op het schakelpaneel van die bewuste baan. Het energieverbruik per baan is 8 kWh, dat betekent ongeveer €1.50 per baan! Bij een gecombineerde kooi van 3 banen bedraagt dit dus € 4.50.
Het is dus UITERMATE belangrijk om bij ingeschakelde verlichting EERST een baanreservering te doen op de lege banen in dezelfde kooi alvorens een baanreservering te doen in een kooi waar de verlichting nog niet aan is.
We vertrouwen erop dat elk lid zijn of haar verantwoordelijkheid hierin neemt.

Baanreserveringssysteem

Leden die zich voor het tennisspel op de banen bevinden zijn verplicht om voor het spelen te reserveren via het daarvoor bestemde elektronische afhangsysteem welke in de hal van ons tennispaviljoen hangt.
 
U kunt reserveren door de ledenpas aan te bieden aan het afhangsysteem. Meer informatie over hoe dit te doen vindt u in het schema hieronder. 
De door het systeem geregistreerde spelers dienen daadwerkelijk op de baan aanwezig te zijn; het is ten strengste verboden te reserveren met pasjes van leden die niet deelnemen aan het spel.
 
Voor een single partij krijg u 45 minuten speeltijd toegewezen en voor een dubbel partij 60 minuten. 
Het verdient aanbeveling om eerst lege banen te reserveren, voordat u andere spelers van de baan verwijderd. Gelieve hier rekening mee te houden. Bij baanreservering in de avonduren is het belangrijk om eerst de reeds verlichte kooien zoveel mogelijk aan te vullen alvorens de verlichting van andere banen te gaan gebruiken.
Het is spelers niet toegestaan om aansluitend aan de gereserveerde speeltijd voor dezelfde baan opnieuw in te hangen (het zogenaamde doorhangen). Het kan dus niet voorkomen dat eenzelfde speler voor twee tijden achter elkaar staat ingehangen.
Wanneer de speeltijd is verstreken, is doorspelen toegestaan zo lang de desbetreffende baan niet door anderen is gereserveerd.
Als banen voor andere activiteiten zoals competitie, training, toernooien e.d. gereserveerd zijn, zijn deze geblokkeerd in het afhangsysteem.

Reglement introducé

Het is binnen onze tennisvereniging (beperkt) mogelijk voor spelende leden om niet-leden te introduceren.
De volgende uitgangspunten gelden voor het introduceren van niet-leden.
  • Introduceren moet in principe op zeer beperkte schaal plaats vinden en mag geen repeterend karakter hebben.
  • De beslissing om een introducé toe te laten zal gemaakt worden door het bestuurslidtennis en is gebaseerd op de te verwachten baanbezetting en het aantal introducés waarvoor reeds afspraken gemaakt zijn.
  • Introductie is slechts mogelijk op de zgn. stille tijden en maximaal voor maar een ochtend tot 12.00 uur of een middag van 12.00 tot 16.00 uur.
  • Per lid is slechts één introductie per keer mogelijk.
  • Het afhangpasje van het lid welke de introducé aanvraagt zal tijdelijk geschikt gemaakt worden voor het zgn. dubbel afhangen waarbij de normale reservering tijden blijven gelden.
  • De mogelijkheid bestaat om op de dag waarop men wil spelen toestemming aan te vragen doch i.v.m de bereikbaarheid en het mogelijk hebben van teveel aanvragen, is het beter de aanvraag minimaal 1 dag van tevoren te doen.
  • Aanvraag voor een introducé kan alleen gedaan worden bij het bestuurslidtennis via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
    of telefonisch (zie hiervoor wie_wat_waar op onze website).
  • Het lid, dat iemand introduceert, blijft als goed gastheer of gastvrouw, verantwoordelijk voor de introducé. Het spreekt vanzelf dat voor introducés dezelfde regels gelden als voor eigen leden.

Beheer paviljoen

Sinds 1986 beschikt de vereniging over een eigen paviljoen. Het beheer van dit paviljoen valt onder de verantwoordelijkheid van de Pavil¬joen¬commissie (PC). Dit houdt in dat de PC ervoor zorgt dat het pavil¬joen schoon is, er regelmatig onderhoud gepleegd wordt, de barexploitatie goed verloopt en last but not least dat het paviljoen een gezellig ontmoetingscentrum van de vereniging is, waar het goed toeven is.


Barexploitatie

De barexploitatie is in eigen beheer. Bij goed beheer kan dit een extra bron van inkomsten voor de vereni¬ging zijn. De organisatie wordt louter door vrijwilligers (Prinsejagters) verricht. 

Dit houdt in; de voorraadverzor¬ging, de bardienst, het financiële beheer enz.

Als seniorlid van TV Prinsejagt bent u verplicht gesteld tot het draaien van bardiensten, dit ter ondersteuning van de exploitatie van het paviljoen. In welke mate dit dient te geschieden wordt door het bestuur vastgesteld in een bardienstreglement dat, eenmaal vastgesteld, onderdeel uitmaakt van het Huishoudelijk Reglement en vermeld zal staan op onze website. Bij hoge uitzondering en met zwaarwegende redenen kan het Bestuurslid Voorzieningen besluiten om u op basis van een door u zelf ingediend verzoek ontheffing te verlenen van de verplichting tot het draaien van bardiensten.

Seniorleden zijn, vanaf het jaar waarin zij 70 worden, vrijgesteld van het draaien van bardiensten.

Heel belangrijk is dat degene die is ingepland voor de bardienst ook werkelijk komt. Bij wegblijven dupeert u uw mede-Prinsejagters. Het bardienstrooster en de ledenlijst zijn te vinden op onze website: www.prinsejagt.nl of op het mededelingenbord in het halletje waar het afhangsysteem zich bevindt. 

Tevens kunt u op de website alle relevante informatie betreffende de bardiensten verkrijgen.

Openingstijden paviljoen: (tevens bloktijden voor bardiensten) Deze zijn te vinden op Jiba

Bij evenementen, competities, toernooien etc. zal gebruik gemaakt worden van onderstaand schema en afhankelijk van de activiteit zullen die blokuren ingevuld worden die nodig zijn. 

Het is uiteraard fijn als het paviljoen ook in het dagelijks gebruik gezellig is. Daar besteedt de Paviljoencommissie aandacht aan. Het paviljoen is niet alleen een gezellige ontmoetingsplaats, het is ook de centrale plaats voor formulieren, toernooimededelingen, bijeenkomsten en vergaderingen.


Keuken

Sinds de verbouwing van ons paviljoen in 2008 heeft de keuken een uitstekende uitstraling gekregen. Van deze keuken wordt dan ook regelmatig gebruik gemaakt. Zoals het voorbereiden van hapjes bij evenementen. Ook worden de competitieteams in de gelegenheid gesteld om eten voor hen en hun tegenstanders hier klaar te maken. Het is echter niet de bedoeling dat er uitgebreid wordt gekookt. Wij vragen wel aan iedereen om de keuken netjes achter te laten.


Automatische Externe Defibrillator (AED)

Prinsejagt heeft besloten dat een defibrillator in ons clubgebouw aanwezig moet zijn. In het halletje bij het baanreserveringssysteem hangt nu dan ook zo’n defibrillator, ook wel AED genaamd. 

De defribrillator is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren. Als het hart uit de fibrillatie is, kan het weer op gang worden gebracht door middel van hartmassage. Het is echter wel belangrijk om onmiddellijk te beginnen met reanimeren om vervolgens de defibrillator aan te sluiten.

Binnen onze vereniging hebben verschillende leden een AED-cursus gevolgd. In het halletje zullen wij de namen van deze leden bekend maken zodat bij een voorval van hun kennis gebruik kan worden gemaakt. Inmiddels is de AED al een enkele keer gebruikt.

Evenementen

Naar de evenementen kalender klik

Za 21 september 2019
najaarscompetitie 6 tennisbanen 13-18 uur + 2 padelbanen van 12-17 uur
Zo 22 september 2019
najaarscompetitie 2 padelbanen 10-13 uur
Zo 22 september 2019
team oranje en groen thuis
Ma 23 september 2019
Vr 27 september 2019
najaarscompetitie middag 2 banen en avond 6 tennis- en 2 padelbanen