Skip to content
User Password

TV Prinsejagt

Algemene Informatie

Er bestaan binnen T.V. Prinsejagt een aantal typen lidmaatschappen met bijbehorende rechten en plichten. Dit zijn de volgende:

  1. Seniorlid: leden van 18 jaar en ouder, incl. leden die in het verenigingsjaar 18 jaar worden;
  2. Juniorlid A: leden 12 t/m 17 jaar, incl. leden die in het verenigingsjaar 12 jaar worden;
  3. Juniorlid B: leden 8 t/m 11 jaar, incl. leden die in het verenigingsjaar 8 jaar worden;
  4. Juniorlid C: leden t/m 7 jaar, excl. leden die in het verenigingsjaar 8 jaar worden.
  5. Studentenlid: leden 18 t/m 25 jaar die d.m.v. een studentenkaart kunnen aantonen dat ze het lopende jaar als student zijn ingeschreven;
  6. Deel-lidmaatschap: leden die aantoonbaar in het betreffende jaar gedurende een groot deel van het betreffende jaar in het buitenland vertoeven c.q. een beperkt aantal maanden in Nederland (Eindhoven) verblijven. Deze leden ontvangen in dat jaar een pasje dat slechts gedurende de betreffende maanden geldig is.
  7. Non-actieflid: leden die op hun eigen verzoek en aantoonbaar om medische of andere zwaarwegende redenen gedurende een bepaalde periode van het jaar niet in staat zijn te tennissen. Na deze periode kunnen deze leden weer een gewoon lidmaatschap aanvragen/verkrijgen;
  8. Vrienden van Prinsejagt: mensen die Prinsejagt een warm hart toedragen en ook wel eens aanwezig willen zijn op ons park (bijv. bij activiteiten). Zij krijgen de beschikking over een toegangspasje, maar kunnen niet tennissen en inloggen in het baanreserveringssysteem. Wel hebben zij als gewone leden stemrecht, ontvangen alle club-informatie, en mogen desgewenst ook deelnemen aan tennislessen.

Het studenten-lidmaatschap moet ieder jaar vóór 1 januari aangevraagd worden bij de ledenadministratie.

Alle leden worden aangemeld bij de KNLTB, m.u.v. Vrienden van Prinsejagt en leden met een deel-lidmaatschap.

Leden die een geheel jaar "non-actief" zijn, hebben in wezen dezelfde status als een "vriend van Prinsejagt", met dezelfde rechten en mogelijkheden.

Het lidmaatschap is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.

Lidmaatschapskosten

De voorlopige contributiebedragen voor 2019 zijn als volgt:

Inschrijfgeld : € 15,- (eenmalig)
Senior lidmaatschap: € 180,00
Junior A lidmaatschap: € 117,50
Junior B lidmaatschap: € 90,00
Junior C lidmaatschap: € 60,00
Studenten lidmaatschap: € 130,00
Non-actief lidmaatschap: minimaal € 37,50
Vrienden van Prinsejagt: € 37,50
Gezinsmaximum:

 

€540,00 (Indien 4 of meer leden van een gezin, wonende op hetzelfde adres, lid zijn van Prinsejagt , geldt voor hun gezamenlijke contributie het zgn. gezinsmaximum . Dit bedraagt driemaal het bedrag voor een seniorlid)

Indien er sprake is van tussentijds lid worden, is het contributiebedrag 10% van de jaarcontributie per resterende maand van het kalenderjaar. Dit geldt ook bij heractivering van een non-actief lidmaatschap. Een voorbeeldberekening voor een nieuw lid: een junior B wordt per 1 augustus lid. Kosten zijn voor dat jaar 5 maanden maal 8,50 plus 15 euro inschrijfkosten is 57,50.

Betaling van de contributie

Voor verreweg de meeste leden wordt de contributie geïnd middels een automatische incasso. De incasso wordt uitgevoerd in de maand januari. Indien incasso niet mogelijk is (bijv. door wijziging of opheffing van rekeningnummer, wijziging van de tenaamstelling, administratieve redenen) zal in februari een tweede incasso worden uitgevoerd. Indien incasso ook dan niet mogelijk is, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Leden die lid zijn geworden en vooralsnog geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, moeten hun contributie vóór 1 februari betalen via de bankrekening van de vereniging. Het contributiebedrag wordt verhoogd met € 10,-.

Als de contributie op 1 februari niet is betaald, wordt in de maand februari een herinneringsnota gezonden. Wordt er vóór 1 maart niet betaald, dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Voor machtiging voor incasso kan het   Machtigingsformulier TV Prinsejagt worden ingevuld.

Aanvraag lidmaatschap

Aanvraag voor lidmaatschap geschiedt via onderstaand inschrijfformulier. Nieuwe leden geven bij inschrijving een machtiging af om de contributie, inschrijfgelden en eventueel andere latere verplichtingen te innen via automatische incasso.

Gedurende het gehele jaar is aanvang van het lidmaatschap mogelijk.

 

Formulieren

  Inschrijfformulier TV Prinsejagt

  Inschrijfformulier Vrienden van Prinsejagt

Evenementen

Naar de evenementen kalender klik

Za 21 september 2019
najaarscompetitie 6 tennisbanen 13-18 uur + 2 padelbanen van 12-17 uur
Zo 22 september 2019
najaarscompetitie 2 padelbanen 10-13 uur
Zo 22 september 2019
team oranje en groen thuis
Ma 23 september 2019
Vr 27 september 2019
najaarscompetitie middag 2 banen en avond 6 tennis- en 2 padelbanen