Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Aanvullende items
NIEUW: Flexibel lidmaatschap
 Dit lidmaatschap is alleen mogelijk in 2020 en voor leden van 18 jaar en ouder; voor de eerste 3 maanden betaal je direct €50 (incl. inschrijfkosten) en daarna gaat het over in een maandelijks opzegbaar abonnement van €20,- per maand. Dit bedrag zal dan maandelijks geïncasseerd worden tenzij je opzegt uiterlijk 3 dagen vóór afloop van je abonnement. Als je eind 2020 beslist om lid te blijven door in december niet op te zeggen, dan zetten wij het voor 2021 om in een jaarlidmaatschap.

Senior lidmaatschap A
Als je in het kalenderjaar 25 jaar of ouder wordt. 

Senior lidmaatschap B
Als je in het kalenderjaar 18, 19, 20, 21, 22, 23 of 24 jaar wordt. 


Junior lidmaatschap
Je bent junior als je in het kalenderjaar 17 jaar of jonger bent. Als je nog in rood/oranje/groen speelt val je onder het alles-in-1 jeugd lidmaatschap.Incasso machtiging
Bij TV Prinsejagt wordt de contributie per automatische incasso geïnd. Het afgeven van een incasso machtiging is verplicht.


Duur lidmaatschap
Alle lidmaatschapsvormen, m.u.v het alles-in-1 jeugdpakket en het flexibel lidmaatschap 2020,  lopen van 1 januari - 31 december en zijn alleen opzegbaar per 1 januari en dat moet je vóór 1 november opzeggen. 
Enkel het alles-in-1 jeugd lidmaatschap loopt per half jaar en is opzegbaar per 1 januari en 1 juli. Opzeggen dient dan te gebeuren voor respectievelijk 1 december en 1 juni. 
Het flexibel lidmaatschap is na de 1ste drie maanden maandelijks opzegbaar. Opzeggen dient dan te gebeuren uiterlijk 3 dagen voor het einde van het abonnement.
Tussentijds opzeggen is mogelijk maar je blijft contributie-plichtig en de reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueeerd.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 14694709

Address

Oude Bosschebaan 9D
5624 AA Eindhoven