Opzeggen

Je lidmaatschap opzeggen kan alleen via e-mail bij de ledenadministratie, [email protected]

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het betreffende verenigingsjaar.
Opzeggen van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar kan, maar men blijft contributie-plichtig voor dat gehele jaar en de reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

 

Het Alles-in-1-jeugdpakket heeft een andere looptijd, namelijk een half jaar, waardoor opzeggen dient te geschieden vóór 1 december en vóór 1 juni voor het opvolgnde half jaar. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 14694709

Address

Oude Bosschebaan 9D
5624 AA Eindhoven